U bent hier

tentoonstellingen

Bijvoorbeeld: 26/06/2018
24/03/2018 tot 27/05/2018

Tom Poelmans opereert in een soort picturaal niemandsland. Zijn schilderijen lijken te ontsnappen aan elk conceptueel of picturaal kader. Om ‘stijl’ lijkt hij zich alvast niet te bekommeren. Repetitieve, abstracte haast pijnlijke ‘decoratieve’ composities...

24/03/2018 tot 27/05/2018

Unknown Masterpieces legt dit jaar, meer dan ooit, de klemtoon op “te ontdekken fototalent”.
Ontdek fotografen uit Vlaanderen en Brussel die een toonbeeld zijn van een originele en artistieke beeldexpressie, gekoppeld aan een open visie op de toekomst.

19/04/2018 tot 27/05/2018

Veeleer dan een klassieke voorstelling van de organisaties - allen werkzaam op het snijvlak tussen kunst en psychiatrie - toont 'Agora' de werken zelf en zet ze in als medium voor ontmoetingen.

Oude Graanmarkt
5
1000 Brussel
27/04/2018 tot 27/05/2018

Angst wordt gewoonlijk beschouwd als een negatieve emotie. Vrees of schrik zijn functioneel voor overleving, een natuurlijke respons op een echt gevaar. Voor denkers als Kierkegaard, Heidegger en Sartre leidt het besef dat we vrij zijn tot angst, maar is deze angst de aanzet om verantwoordelijkheid over ons handelen te nemen. 

Jozef Guislainstraat
43
9000 Gent
05/05/2018 tot 27/05/2018

Na een eerste succesvolle editie in 2016 slaan CC De Steiger en de dienst cultuur van Franse buurstad Halluin opnieuw de handen in mekaar. Dit keer wordt het een echte uitwisseling.

18/06/2017 tot 31/05/2018

Wegens de grote interesse en de vele vragen wordt de tentoonstelling in RAVERSYDE NATUURPARK verlengd tot 31 mei 2018! Het bezoek is gratis.

Deelexpo in het kader van de Nationale Expo De Duitse Negatieven (1917-1918) - Het Belgisch erfgoed door de lens...

Nieuwpoortsesteenweg
636
8400 Oostende
16/05/2018 tot 01/06/2018

Veiligheidsdiensten verzamelen sinds jaar en dag kennis over menselijke psychologie, gedragingen en interacties met de bedoeling technieken te ontwikkelen om doelgerichter te kunnen communiceren, observeren en misleiden. Tijdens een reeks workshops van telkens twee dagen draait Tea Tupajić de rollen om. Kunnen we via het aanleren van ondervragingstechnieken en spionagemethodes onze sociale vaardigheden aanscherpen? 

Pagina's