U bent hier

Van perkament tot papier

In het najaar van 2017 komen de manuscripten en drukwerken van het benedictijnerklooster voor eventjes naar hun oorspronkelijke plaats terug.

Oudenburg bezat destijds niet alleen een Romeins castellum, maar in de middeleeuwen ook een bloeiende abdij. Volgens de traditie werd ze op het einde van de elfde eeuw gesticht door de H. Arnoldus die in het graafschap Vlaanderen vrede bracht. Ze werd toegewijd aan de H. Petrus. Dit patroonschap bewijst onder meer haar hoge ouderdom. Ze groeide uit tot één van de voornaamste kloosters aan de Vlaamse kust.

Net zoals alle andere benedictijnerkloosters bouwden de monniken een bibliotheek en een scriptorium uit. Hun boeken en handschriften kwamen na de Franse Revolutie op diverse plaatsen terecht. Mogelijk werden de meeste in Oudenburg geschreven en gemaakt in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw. Ook de bibliotheek bevatte zeldzame drukken onder meer over astronomie, astrologie en wiskunde.

In het najaar van 2017 komen die manuscripten en drukwerken voor eventjes naar hun oorspronkelijke plaats terug. Niet alleen de grote Vlaamse erfgoedbibliotheken en dito archieven werken mee aan dit project (zoals de Brugse Seminariebibliotheek, Brugse Stadsbibliotheek, Brugs Rijksarchief, Brugse Stedelijke Musea, Brugs Stadsarchief maar ook de Bibliotheek van de Gentse universiteit en de Koninklijke Bibliotheek van België, alsook enkele abdijbibliotheken), maar evenzeer een aantal bibliotheken uit het buitenland, zoals Haarlem, Deventer en Trier. Er zullen enkele pareltjes van kalligrafie en boekdrukkunst te zien zijn.

Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek geschreven door enkele eminente historici. Tevens zullen enkele hedendaagse kunstenaars hun visie op de boekenwereld brengen.

05/08/2017 tot 15/10/2017
Geen archief items gevonden
Geen gerelateerde tentoonstellingen gevonden