U bent hier

The Photographic – Deel I

The Photographic is een tentoonstelling in twee delen verspreid over twee jaar en wil een eigentijdse situering van de fotografie bieden binnen het veld van de actuele kunst, op een moment waarop het medium als een historisch gegeven wordt gezien.

Binnen onze samenleving functioneren fotografische beelden niet louter als ornament. Ze vormen ook mee de structuur. Tegelijk kan fotografie voor eigentijdse communicatie een artistieke vrijstaat zijn, waarin tegendraadse tactieken zoals traagheid en verschuiving werkzaam zijn. Het fotografische verschijnt er als een experimenteel gegeven waarin het analoge en het digitale, het reële en het virtuele samenkomen. The Photographic is een tentoonstelling in twee delen verspreid over twee jaar en wil een eigentijdse situering van de fotografie bieden binnen het veld van de actuele kunst, op een moment waarop het medium alomtegenwoordig is maar in verhouding tot de nieuwe media als een historisch gegeven wordt gezien. 

23/09/2017 tot 07/01/2018

Archieftento