U bent hier

1970 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1970
1970 - 8ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Conrat Meit - Portretbuste van Keizer Karel

Toen een zekere Alfred Van de Walle een terracotta-kop in vrij gehavende toestand aan het voormalige Oudheidkundig Genootschap van Brugge ten geschenke gaf, kon hij nauwelijks vermoeden dat dit kunstwerk het eens tot het vedettestuk van het latere Gruuthusemuseum zou brengen.

James Ensor - De oude dame met de maskers

Men kan zich haast niet voorstellen dat iemand, die werkelijk van schilderkunst houdt, onverschillig aan Ensor zou kunnen voorbijgaan. Zijn begaafdheid is zo uitzonderlijk en zo groot, dat hij tot de kleine schaar van onvervangbaren wordt gerekend.

Philippe de Champaigne - De Emmaüsgangers

In 1952, naar aanleiding van het 350ste geboortejaar van Philippe de Champaigne, werd te Parijs e

Hippolyte Boulenger - De zwijnepoel

Vaak is het zo dat het woord 'schilderkunst' onmiddellijk een gedachtenassociatie oproept met 'la

G. H. Breitner - Avond op de Dam

Veertig jaar geleden, toen ik in Holland studeerde, ontdekte ik voor mijzelf Georges-Hendrik Brei

Cornelis de Vos - Portret van de kunstenaar en zijn gezin

Hij die voor het eerst eeri bezoek brengt aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brusse

Lucas Cranach de Oude - Adam en Eva

In de Duitse schilderkunst van de 16de eeuw treden twee grote namen naar voren : Albrecht Dü

Theodoor Rombouts - De vijf zintuigen

In het jaar 1618 vertrok Theodoor Rombouts naar Rome, waar hij waarschijnlijk tot 1625 verbleef.

Ernst Barlach - De fluitspeler

Honderd jaar geleden werd Ernst Barlach te Wedel in Holstein geboren. In zijn beelden schept Barlach in grote lijnen eenvoudige gestalten. De verhoudingen zijn overzichtelijk en ongecompliceerd. Hij wil zodoende de waarachtigheid van de vorm achterhalen, die op zijn beurt de monumentaliteit van de figuren uitmaakt. 

Sandro Botticelli - Nood Gods Brussel

Buiten de in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten aan Botticelli toegeschreven 'Nood Gods

Jezus Rafaël Soto - Horizontale trilling

Tegenover de vastleggers van vormen en de scheppers van een stabiele orde hebben in de kunst alti

Anoniem Oost-Soemba - Versierd mannendoek
Bij de bespreking van een werkstuk uit het genre kunstambacht is het uiteraard niet ongewoon ee
Francis Picabia - De verduistering

Alvorens tot de bespreking van de 'Verduistering' van Picabia over te gaan, is het wel ge

Jan-Peter van Baurscheit de Jonge - Het Koninklijk Paleis op de Meir

Temidden van het drukke stadsgewoel heeft het Koninklijk Paleis op de Meir te Antwerpen, achter e

Joan Miro - Paars van de maan

Spanje, inzonderheid Catalonië, heeft aan de moderne kunst van het Westen een twaalftal voor

Onbekend Meester - O.-L.-Vrouw met heiligen en schenkers

Veel jonge kunstenaars vragen zich vandaag de dag dikwijls af welke functie hun kunst eigenlijk v

Lucio Fontana - Concetto spaziale

Het is misleidend een werk van de Italiaanse kunstenaar Lucio Fontana in Openbaar Kunstbezit voor

Henri de Toulouse-Lautrec - Revue blanche

Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa werd geboren te Albi, op 24 november 1864, als afst

Jan Mone - Retabel

Het kunstwerk van de St.-Martinuskerk te Halle, dat hier wordt besproken is het oudste in ons lan

Goossen van der Weyden - Retabel

Men betreurt het wel eens dat zo weinig werk van onze schilders ter plaatse bleef en dat veel van wat eens onze kerken sierde in buitenlandse verzamelingen verzeild geraakte. Met dit drieluik is dat niet het geval. Door de loop van de eeuwen heeft de St.-Gommaruskerk deze schat weten te bewaren waarvan zo veel met Lier en zijn geschiedenis verbonden is.

Miguel Berrocal - Vrouw in een zetel

De Spaanse beeldhouwer Miguel Berrocal is onder een bepaald facet een unieke figuur.

Giovanni Antonio Pellegrini - De vier elementen van de brouwers

Vooral na de tweede wereldoorlog kwam door tentoonstellingen en geschriften - hier dient vooral D

Jan van den Abeel - Piava VIM

Een typisch Vlaams interieur in Gentbrugge ; de pronkkamer, plastic vlinders op de weelderige planten en de bontbetegelde schoorsteen, plastic bloemen... ; zo is het in het huis waar Jan van den Abeel opgegroeid is. Nogal sterk contrasterend staat in een hoek van de kamer een schildersezel met de opzet voor een nieuw, felgekleurd constructivistisch schilderij.

Jheronimus Bosch - Het laatste oordeel

Hij werd geboren te 's-Hertogenbosch - zo schrijft in 1604 Karel van Mander in zijn schilderb

Le Corbusier - Huis Guiette

Toen de Anwerpse schilder René Guiette (1893) in 1925 op de «Exposition Internationale des Arts Décoratifs» te Parijs het «Pavillon de l'Esprit Nouveau» van Le Corbusier had gezien, was zijn beslissing genomen: hij zou bouwen met Le Corbusier. 

Frans Floris - De familie van Berchem

Het mag, vooral waar het gaat om een schilderij van meer dan vierhonderd jaar oud, een misschien

Pierre Alechinsky - De laatste dag

8 november 1948 werd te Parijs de groep Cobra opgericht.