U bent hier

1967 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1967
1967 - 5de jaargang

Gerelateerde Artikels

Dirk Bouts - Het laatste avondmaal

Het ontstaan van 'Het laatste avondmaal', een van Bouts' meesterwerken, is nauw verbonden met bepaalde omstandigheden te Leuven. Wanneer Dirk Bouts zich omstreeks het midden van de XVe eeuw te Leuven kwam vestigen, trof hij er niet alleen de intellectuele bedrijvigheid van de pas opgerichte universiteit aan maar ook een artistieke werkzaamheid. 

Isidoor Opsomer - Portret van Camille Huysmans

Het realiseren van een portret is in onze XXe eeuw, waarin de kunst zich is gaan bevrijden van alle traditionele uitdrukkingsmiddelen en mogelijkheden, een uiterst ondankbare en zelfs moeilijke taak geworden. 

Edgard Tytgat - De verovering van Troje

Het schilderij van Edgard Tytgat dat wij behandelen, en dat tijdelijk tentoongesteld is in het Groeninge-museum te Brugge, telt drie taferelen binnen één decor van strand en zee. Op de voorgrond worden jonge vrouwen van alles beroofd, op vreemde wijze met linten gekneveld en neergelegd in een open bootje. Een geharnast ruiter geeft bevelen. 

Meester van de H. Veronica - De man van smarten tussen de H. Maagd

De parel uit de verzameling van wijlen de heer Emile Renders was 'De man van smarten' van de Keulse onbekende 'Meister Willielm', die men, naar zijn mooiste schilderij, de Veronica uit het Museum te München (ontstaan omstreeks 1420), de Meester van de Heilige Veronica heeft genoemd.

Georg Flegel - Stilleven met kalfsbout

De grote musea hangen vol schilderijen die door hun kwaliteiten, hun afmetingen en hun agressief

Antoine Mortier, 1908 Gekleurde transpositie

Voor dit nochtans nog vertaalbaar defiguratief werk van Antoine Mortier, een monumentale gouache,

Paul Bril - De haven
Het landschap heeft door de eeuwen heen steeds een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op
François-Joseph Navez, 1787-1869 Zelfportret

Zonder gevaar voor overdrijving of àl te grove vereenvoudiging mag worden gezegd dat Fran&

De meester van het Retabel van Lombeek
Het retabel van Lombeek is een van de merkwaardigste die bewaard bleven.
Petrus Christus - De bewening van Christus

Dit schilderij uit het Koninklijk Museum voor Oude Kunst te Brussel stelt eigenlijk een 'Bewe

Raymond Duchamp-Villon - Groot paard

Raymond Duchamp-Villon, geboren te Damville (Eure) in 1876, was de broer van twee uitzonderlijke

Anne Bonnet – Wandtapijt

Een tapijt van Anne Bonnet is een niet zo vanzelfsprekende combinatie.

Theodoor van Loon - St. Hubertus ontvangt de stool

Zohaast men de naam van sint Hubertus uitspreekt, denkt eenieder spontaan aan een jager die, te midden van een bos, vóór een groot hert knielt; elkeen ziet meteen, althans in zijn verbeelding, het wonderbaar kruis dat tussen de twee hoornen van het hertegewei prijkt. 

Onbekend Meester, Grafplaten van Willem Wenemaer en van Margarete Sbrunen

Deze monumentale koperen grafplaten waren aanvankelijk ingelegd in de stenen grafzerken van Willem Wenemaer en van zijn echtgenote Margarete Sbrunen. 

Jacob Cornelisz. van Amsterdam - De calvarie
De 'Calvarie' van het Gentse Museum voor Schone Kunsten vermag wellicht niet, zoals de
Gaston Bertrand – Rood
Na de tweede wereldoorlog breekt de abstracte stroming, die reeds lang als een stille getuige i
Amedeo Modigliani - Groot naakt

In de kunst van Amedeo Modigliani ontmoeten twee werelden elkaar : de klassiek-Mediterrane en de primitief-Afrikaanse. Twee opvattingen van de kunst -de realistisch-uitbeeldende en de subjectief-interpreterende - vloeien erin samen. 

Pieter Aertsen - De keukenmeid
Indien men de portretten buiten beschouwing laat, mag men zeggen dat de schilderkunst van de Vl
Hendrik ter Brugghen - De blijde boodschap

Kerkgeleerden hebben steeds beweerd dat de onbevlekte ontvangenis op hetzelfde ogenblik plaatsgre

Fernand Khnopff – Memories

Op het eerste gezicht lijkt dit een niet onaardige, maar vrij banale en tijdsgebonden voorstellin

Theo van Rysselberghe - De lezing

U ziet de woonkamer van Emile Verhaeren te Saint-Cloud in 1903. Enkele vrienden, die hij gewoon was uit te nodigen, zijn weer bij hem te gast en luisteren aandachtig naar een van zijn laatste gedichten. Het doek is geschilderd door Theo Van Rysselberghe. Hij ook behoorde tot de getrouwe bezoekers van de dichter en was wellicht zelfs zijn meest intieme vriend. 

Hans Memling - Het mystiek huwelijk van de H. Catharina
Denkelijk niemand heeft moeite om van Memling's kunst te houden, om ervan te genieten.
Octave Landuyt - De escadrille

Een bedrukte man, een angstige vrouw en schichtige kinderen kijken, staren vragend naar de blauwe

Artus Quellin de Oude – St.-Pieter

De Sint-Andrieskerk te Antwerpen staat in de 'parochie van miserie'.

Rik Wouters - Het zotte geweld

Op een winteravond woonde Rik Wouters in de Muntschouwburg te Brussel, samen met zijn vrouw Nel, een balletvoorstelling bij. Danseres was de grote Amerikaanse ballerina Isadora Duncan, 'Tlsadorable' zals Parijse kunstenaars haar noemden.Haar geïnspireerde vrije expressies, haar magische persoonlijkheid in de beroemde Skythendans, hadden ook Wouters getroffen.

Pieter Pourbus - Portret van Jan Fernaguut en portret van zijn echtgenote

Wanneer men in het Groeningemuseum, te Brugge, de zaaltjes verlaat van de Vlaamse Meesters van de