U bent hier

De hemel in tegenlicht

Themanummer De hemel in tegenlicht

De Hemel in Tegenlicht heeft een aanleiding: in 1559, 450 jaar geleden, werd het aartsbisdom Mechelen opgericht en werd de stad Mechelen de zetel daarvan. Maar terwijl een dergelijke 'herdenking' had kunnen leiden tot een tentoonstelling over de centrale bestuurders, het kerkbeleid, de hiërarchie en de kerkelijke instellingen (histoire d'église), zijn het in De Hemel in Tegenlicht in de eerste plaats de gelovigen en de fundamentele krachten van het rooms-katholieke geloof die centraal staan (histoire religieuse). En niet Rubens, Van Dyck en hun epigonen maken op de tentoonstelling de dienst uit, maar veelal anonieme en onbekende kunstenaars en ambachtsmensen. De objecten, die soms nog in een liturgische context functioneren, zijn goeddeels afkomstig uit een groot aantal kerken verspreid over heel Vlaanderen. Vele daarvan verlieten nooit eerder hun vaste stek, behalve bijvoorbeeld voor processies. 

Curator Paul Vandenbroeck was in de jaren 1990 een van de peetvaders van wat je de anthropological turn in de kunstgeschiedenis kunt noemen, een ommekeer waardoor kunstwerken en andere objecten niet langer in de eerste en enige plaats met esthetische of andere kunsthistorische categorieën worden benaderd. Ze worden gezien als betekenisdragers van etnologische eigenschappen, identiteiten en rituele definiëringen binnen een groep of een gemeenschap. In dit geval is dat de rooms-katholieke gemeenschap. Deze vernieuwing heeft van de kunsthistorie definitief, zo lijkt het wel, een interdisciplinaire bezigheid gemaakt. Dit proces speelt zich overigens af op een ruimere schaal dan de kunstgeschiedenis: ook omgaan met cultureel erfgoed en bijvoorbeeld 'volkscultuur' is de jongste jaren 'etnologie' geworden. 

OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!