U bent hier

CC De Spil

Cultuurcentrum De Spil

 

Ontstaan

De Spil onderscheidt zich van andere culturele centra door zijn geschiedenis. Het opende, in vergelijking met andere cultuurcentra in Vlaanderen, laat, na een uitzonderlijk lange voorgeschiedenis en werd onmiddellijk één van de grootste centra in Vlaanderen.

 

Midden de jaren ’90 was Roeselare de enige centrumstad in Vlaanderen waar er geen culturele infrastructuur van enige betekenis was. Sinds de jaren ’60 hadden veel gemeenten een cultureel centrum gebouwd of hadden hun schouwburg bewaard. In Roeselare was er geen enkele zaal waar een middelgroot dans- of theatergezelschap of orkest een opvoering kon geven. Er was niemand professioneel bezig met het organiseren van een cultureel aanbod.

 

De culturele leemte was des te opmerkelijker wanneer men bedenkt dat de regio op economisch vlak tot de meest dynamische en welvarendste van Europa mocht gerekend worden en dat Roeselare zijn centrumfunctie waarmaakte in zijn winkelstraten en op gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Dit betekende niet dat Roeselare een culturele woestijn was. Het cultureel leven werd er gedragen door verenigingen, service clubs en individuen die op eigen risico artiesten en gezelschappen of films en tentoonstellingen naar Roeselare haalden. Het aanbod bleef echter beperkt in schaal en frequentie. De amateuristische kunstbeoefening kende hetzelfde niveau in kwaliteit en aanbod als elders in Vlaanderen.

 

Het cultuurcentrum dat Roeselare bouwde was meteen één van de grootste van Vlaanderen. Dat bood onmiddellijk veel mogelijkheden. Sedert de opening in 1997 kende De Spil een snelle gestage jaarlijkse groei.

Cultuurcentrum De Spil
8800 Roeselare
H.Spilleboutdreef
1
Vlaanderen
West-Vlaanderen
+32 (0)51 265 700

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN