U bent hier

2012.1 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV2012.1
2012 - 50ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Eind 2011 kwam de kaart van Vlaanderen uit de collectie van het Antwerpse  Museum  Plantin-Morerus op de Topstukkenlijst van de Vlaamse regering. Die kaart uit 1540 is het werk van Gerard  Mercator en geeft een globaal zicht op de dorpen en steden van het graafschap. De kaart is toen op verschillende bladen gedrukt en nadien samengesteld. Een blad is evenwel verloren gegaan. Eind negentiende eeuw realiseerde de Sint-Niklase  arts en Mercatorverzamelaar Jean van Raemdonck  een facsimile waarbij hij het ontbrekende stuk aanvulde op basis van een Lafreri-atlas.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen met een themagedeelte over het leven en werk van Gerard Mercator.

Tijdens de voorbij  eeuw  heeft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren een fabelachtige collectie opgebouwd, met meer dan tien miljoen objecten. Hoe kan men dat tonen? En wat wordt in 2015 het vernieuwde museum?

Het archeologisch team van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis staat internationaal in hoog aanzien. Terecht. Nu de rotskunst die het sinds 1998 in Egypte onderzoekt ook is gedateerd.

Een archeologische missie in 1998 van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) treft in el-Hosh, een dorpje op de westelijke  Nijloever, dertig kilometer ten zuiden van Edfoe, een vindplaats met rotskunst. Het zijn allerlei geometrische en kromlijnige motieven. Na jarenlang verder onderzoek en bijkomende opgravingen interpreteren de archeologen ze als grondplannen van visvallen die kleine groepen jagers en vissers, ongeveer 9.000 jaar geleden in de Nijl plaatsten. Het is meteen de oudst bekende kunst in Egypte.

Stijn Cole heeft zijn nieuwe stek gevonden in Seloignes, een dorp in de buurt van Chimay. Bossen en landerijen zijn er overal. Een niet onbelangrijk gegeven voor deze jonge kunstenaar die al een aardig palmares kan voorleggen.

Stijn Cole (°1978) kreeg zijn opleiding  in Sint-Lucas Gent waar hij eerst reclame en vormgeving  (1997-2000) studeerde om daarna nog beeldhouwen (2000-2002) te volgen bij Philip Van Isacker. Op het moment het bezoek van Daan Dau (voor Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) is hij druk bezig met het omzetten van eigen fotomateriaal in tekeningen. 

In de Koningsgalerij te  Brussel opende vorig jaar het Museum der letteren en manuscripten. Het is voor bezoekers een trip naar alle domeinen van de geest.

Het Antwerpse Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet is uniek. Het prijkt als enige museum op de prestigieuze Unescolijst van het Werelderfgoed.

Het museum beweegt zich al verscheidene jaren op het internet met een eigen website. Die bevat veel meer inhoud dan louter praktische bezoekersinformatie. Je vindt er bijvoorbeeld achtergrondinformatie over de boekdrukkunst, een toelichting bij de laatste aanwinsten of een virtuele rondleiding doorheen alle museumruimtes. Verder is het Museum Plantin-Moretus met enkele topstukken vertegenwoordigd op de beeldbank van de Antwerpse musea en sinds een jaar is het ook aanwezig op de sociale netwerksite Facebook. 

Dat het Mercatorfonds in dit Mercatorjaar een boek brengt over de beroemde cartograaf, die vijfhonderd jaar geleden als Gerard de Cremer werd geboren in Rupelmonde, ligt voor de hand. Dat de auteur een Duitser is, hoeft ook niet te verwonderen. In 1552 verhuisde Mercator naar Duisburg, waar het belangrijkste deel van zijn cartografische productie tot stand kwam. Historicus en etnoloog Thomas Horst is vooral bekend voor het onderzoek naar oude globeparen en cartografiegeschiedenis van de vroegmoderne tijd.

In elk nummer van deze vijftigste jaargang grasduinen we in de boeiende geschiedenis van een halve eeuw Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.

Tijdens de jaargang van het emblematisch jaar 1968 bespreekt Openbaar  Kunstbezit in Vlaanderen  twee  sterk uiteenlopende werken: de monumentale betonsculptuur van Jacques Moeschal in januari, de kleine tekening van Jacob Jordaens  in november. Al vijf seizoenen huldigt Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen de beproefde  formule van een praatje bij een plaatje, telkens door een gezaghebbend auteur.