U bent hier

1974 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1974
1974 - 12de jaargang

Gerelateerde Artikels

St.-Baafskathedraal te Gent

Niet omheen het versterkt grafelijk kasteel, noch omheen de St.-Baafs- en St.-Pietersabdij, maar wel in de Portus of handelsnederzetting van Gent, gelegen tussen Leie en Schelde, woonden de kooplui en de ambachtslieden. Daar ontstond ook de behoefte aan een afzonderlijke, eigen kapel. 

Architectuur

Op de plaats van de huidige kathedraal stond vroeger de St.-Janskerk, oorspronkelijk een kapel afhankelijk van de abdij van St.-Pieters en misschien gewijd in 942. Daarvan bleef niets bewaard. De crypte of ondergrondse kapel klimt slechts op tot de twaalfde eeuw. Omstreeks 1274 werd begonnen met de bouw van het vroeg-gotisch koor, dat zeer groots was opgevat.

De dodenrol van de St.-Baafsabdij

De dodenrol van 1406 in de Sint-Bafskatheraal te Gent bestaat uit eenenvijftig aan elkaar genaaide vellen perkament en een geplakt stuk, dat versierd is met een miniatuur. Het geheel is vastgehecht aan een houten rol, die bedekt is met een lederen omslag met stempelversiering. Ze was uitgevoerd in opdracht van abt Joris van der Zichelen.

Hubrecht en Jan van Eyck - Het Lam-Godsretabel

In 1861 werden de panelen met Adam en Eva verkocht aan de Belgische staat. In de Gentse kathedraal werd het retabel vervolledigd door de kopieën van Michiel Coxie; de stukken met de beeltenis van de Eerste Mensen werden echter herschilderd door Victor Lagye, die de naakte figuren van Adam en Eva aangekleed had voorgesteld. 

Justus van Gent - Calvarieberg-retabel

Het drieluik met de 'Verheerlijking van het Kruismysterie' behoort tot de belangrijkste kunstwerken van de kathedraal en is op iconografisch gebied een unicum. Oorspronkelijk prijkte het in een kapel van de kooromgang, die in 1462 door Laurens de Maech en diens echtgenote Louisa van Hoven werd gesticht. De meningen omtrent het auteurschap waren verdeeld.

Muurschilderingen

Van de Romaanse tijd af heeft men te Gent belangstelling getoond voor muurschilderingen. Nog in het laatste kwart van de vijftiende eeuw en in het begin van de zestiende eeuw werden in de krocht van de St.-Baafskerk dergelijke versieringen aangebracht, die pas in 1936-1937 werden ontdekt. 

Pieter-Paul Rubens - Bekering van de Heilige Bavo

Bisschop Carolus Maes had opdracht gegeven aan Pieter-Paul Rubens om een ontwerp te maken voor een schilderij, dat het nieuwe hoofdaltaar van de Gentse kathedraal moest versieren. Doch de bisschop overleed in 1612 en zijn opvolger F. van der Burch en nadien ook J. Boonen lieten het plan varen.

Ludovicus Bis en Petrus d'Estré  - Het orgel

Tijdens de beeldenstorm van 1567 werd het orgel van de kathedraal vernield. Twee jaar later maakte het kapittel een contract met meester Karel Blancart voor het vervaardigen van een nieuw instrument met zestien registers, dat tegen een oktober 1570 boven het doksaal aan de noordzijde moest worden opgesteld. De aannemer moest tevens een mooi versierd orgelbuffet leveren.

Laurent Delvaux - Preekstoel

Reeds in 1719-1720 koesterde de geestelijkheid van de kathedraal het plan om de oude preekstoel, eertijds door Viglius Aytta geschonken, te vervangen door een nieuw kunstwerk. In 1738-1739 en later maakten Van der Brugghen uit Antwerpen, Theodoor Verhaeghen uit Mechelen en Laurent Delvaux uit Nijvel een ontwerp voor een nieuwe kansel. 

De koormantel van Lieven Hughenois

In vroeger tijden werd veel borduurwerk vervaardigd en de borduurkunst nam toen een belangrijke plaats in onder de verschillende kunsttakken. Talrijke voorwerpen, bestemd voor de luister van de goddelijke diensten, waren rijk geborduurd met goud- en zilverdraad. 

Hugo de la Vigne - Reliekschrijn van de Heilige Macharius

Het prachtige zilveren schrijn van de H. Macharius is nog volledig in renaissancestijl opgevat. Het heeft de vorm van een renaissancetempel met Latijns kruis; het is aan alle zijden geflankeerd door Corintische zuilen. Te midden van het met loofwerk versierd zadeldak rijst een torentje op in de vorm van een open lantaarn.

150 jaar moderne kunst in het Haags Gemeentemuseum

In deze serie van Openbaar Kunstbezit worden schilderijen behandeld uit de verzameling van de afdeling moderne kunst van het Haags Gemeentemuseum. Wanneer we over moderne kunst spreken, denken we meestal aan de kunst uit de laatste vijftig jaar. Hier gaat het echter om werken uit de afgelopen honderdvijftig jaar. 

W.J.J.Nuyen - De oude molen in de winter

Wijnand Nuyen werd door zijn tijdgenoten gezien als een leidende figuur in de Nederlandse schilde

P. J.C.Gabriël - In het zwijnsleger

Dit schilderij laat een wijd, typisch Nederlands landschap zien, met veel lucht en water.

J. B. Jongkind - Le château de Milheung
Toen Jongkind dit schilderij maakte, woonde hij al vele jaren in Frankrijk.
Jan Toorop - In de Nes (nachtleven)

In dit schilderij zien we twee vrouwen, 's avonds of 's nachts in de smalle Amsterdamse straat 'D

Piet Mondriaan - Compositie nr. 3 - boom
Wanneer we dit schilderij op zich zelf bekijken, kunnen we het abstract noemen.
Egon Schiele - Portret van zijn vrouw Edith
De Weense schilder Egon Schiele heeft zijn vrouw Edith hier ten voeten uit afgebeeld, frontaal,
Dick Ket - De drie broodjes
We kunnen dit schilderij realistisch noemen, omdat het vertrouwde voorwerpen bevat die op een m
Constant Nieuwenhuys Kleurvlakken
Een groot zwart vlak domineert dit schilderij.
Mark Boyle - Streetcorner
Het werk dat hier in kleur is afgebeeld is zomaar een stuk straat.
Staande mannelijke en vrouwelijke figuur, Baule-Atieh, West-Afrika
De verzamelaar die ons het afgebeelde paar figuren in bruikleen afstond besloot enkele jaren ge
Yanda-beeldjes, Zaïre
De voorouders van de nu bijna 350.000 Azande in Zaïre trokken eeuwen geleden uit de savannen va
Guro-masker, Ivoorkust
Het afgebeelde masker heeft de langgerekte en elegante stijl met de enigszins schuin naar achte
Masker van walvisbeen van de Inuit, Alaska
Voor de Inuit die nog rondom de laatste eeuwwisseling in kleine groepen in het noorden van Alas
Een Batak-dodenmasker, Sumatra

De Batak wonen rond het Toba-meer in het noorden van Sumatra, één van de eilanden van de Indonesische archipel. Ondanks de afzondering, waardoor de Batak hun oud-Indonesische cultuur lang konden handhaven, hebben ze al heel lang invloeden van buitenaf ondergaan. Eerst vanuit India, later van de Islam en het Christendom.

Hampatong van de Dayak, Borneo, Indonesie
In 1972 kwam bij ons in het museum een groot aantal houten Dayak-plastieken en -plastiekjes, me
Korwar, voorouderfiguren, noordwest Nieuw-Guinea
De Geelvinkbaai ligt aan de noordwest kust van het Indonesische Irian Jaya, het vroegere tot Ne
Kalkkalebassen met Sentanimeergebied
Het Sentanimeer ligt door heuvels en bergen omgeven, niet ver van de noordkust van het Indonesi
Asmatschilden - zuidwest Nieuw-Guinea
De Asmat-Papua leven in het zuidwesten van Irian Jaya, een ontoegankelijke moddervlakte bedekt
Een prauwversiering - Nieuw-Brittannië
Veel volkenkundige musea bezitten reeds lang geleden verzamelde artistiek zeer fraaie en wetens
Aristide Maillol - De rivier
Maillol is de eerste twintigste-eeuwse beeldhouwer die zich verzette tegen het onvaste in het i
Medardo Rosso Joods jongetje - Floris Jespers Maniokstampsters
Het komt vaker voor dat schilders tot beeldhouwen overgaan en dat zij in deze nieuwe discipline
Ossip Zadkine De dromer van het woud - Oscar Jespers Geboorte

'Le sculpteur est un ordonnateur. Il ordonne les formes et leur conserve le parfum enivrant de la forêt' (De beeldhouwer ordent vormen en houdt er de bedwelmende geuren van het woud in vast) (O. Zadkine).

Mari Andriessen Bomslachtoffer - Germaine Richier De mantis - Bidsprinkhaan
Tragische of dramatische gebeurtenissen, en meer in het bijzonder oorlogsfeiten, hebben te alle
Marino Marini Miracolo
Geen ander thema heeft Marino Marini, zowel naar inhoud als naar vorm, sterker geboeid dan paar
Henry Moore Koning en Koningin
Het werk 'Koning en Koningin' beeldt twee vrijwel levensgrote figuren uit: een mannelijke en ee
Jean Hans Arp Schalenboom - Etienne Martin Demeure 4 Lanleff
Een belangrijk streven van de 'moderne' kunst is het zichtbaar maken van het onzichtbare.
Jorge Dubon Bosque metalica
Jorge Dubon is een der eersten onder de jongere kunstenaars van zijn land die de techniek van d
Julio Gonzalez Kleine Venus - Michaël Schœnholtz Mannequin
Julio Gonzalez was de vijftig reeds voorbij toen hij tot de uitdrukkingsvormen kwam die in hun