U bent hier

Bezoek aan de Retrospectieve Rik Wouters (25 maart 2017) - VOLZET

Op zaterdag 25 maart  organiseren we om 14 uur een bezoek aan de tentoonstelling Retropectieve Rik Wouters in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. De deelnameprijs bedraagt 16,00 euro per persoon, 18,00 euro voor niet-abonnees. Het aantal deelnemers is beperkt.

 

De inschrijving is definitief na storten van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'Rik Wouters', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is goedkoper voor abonnees van OKV.
3.Inschrijven kan tot 2 weken voor het bezoek, liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 2weken voor het bezoek. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.