U bent hier

De meester leeft in het Rubenshuis in Antwerpen

 

VOLZET - DE INSCHRIJVINGSPERIODE WERD VERVROEGD AFGESLOTEN

 

Op zaterdag 24 november vanaf 14u00 organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan de tentoonstelling De meester leeft in het Rubenshuis in Antwerpen. Met als blikvanger de uitzonderlijke bruikleen De kindermoord in Bethlehem.

De deelnameprijs bedraagt € 11 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. 

De inschrijving is definitief na inschrijving via de link op deze pagina én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'Rubenshuis', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalft uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op 17 november op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 17 november. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.